Organisatsioonid

E R T
Eesti Kirbuturg MTÜ
Mittetulundusühingu Eesti Kirbuturg eesmärgiks on edendada kirbuturgude kultuuri ja seekaudu muuta Eesti elanike tarbimisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. MTÜ Eesti Kirbuturg peab keskkonnasäästlikumaks tarbimisharjumuseks seda, kui • mittevajalikuks muutunud kasutuskõlblikud...
Eesti Vegan Selts MTÜ
Eesti Vegan Selts on 2012. aasta kevadel loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on tuua kokku veganid (nn täistaimetoitlased) ja veganluse pooldajaid Eestis. Tegeleme teavitustööga, korraldame üritusi ja töötube...
RuaCrew MTÜ
MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata kaasa nende lahendamisele. Sihtrühmaks on lapsed ja noored, lapsevanemad, laste ja...
Tallinna Tugikeskus Juks Munitsipaalorganisatsioon
Tallinna Tugikeskus Juks osutab erinevaid riigi ja linna poolt rahastatavaid sotsiaalteenuseid alates 1993. aastast. Meie keskuses on teenuse kasutajateks tööealised vaimupuudega inimesed. Keskusesse tullakse üldjuhul peale...