Organisatsioonid

E R S
Eesti Kirbuturg MTÜ
Mittetulundusühingu Eesti Kirbuturg eesmärgiks on edendada kirbuturgude kultuuri ja seekaudu muuta Eesti elanike tarbimisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. MTÜ Eesti Kirbuturg peab keskkonnasäästlikumaks tarbimisharjumuseks seda, kui • mittevajalikuks muutunud kasutuskõlblikud...
Eesti Vegan Selts MTÜ
Eesti Vegan Selts on 2012. aasta kevadel loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on tuua kokku veganid (nn täistaimetoitlased) ja veganluse pooldajaid Eestis. Tegeleme teavitustööga, korraldame üritusi ja töötube...
RuaCrew MTÜ
MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata kaasa nende lahendamisele. Sihtrühmaks on lapsed ja noored, lapsevanemad, laste ja...
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) põhikirjalisteks eesmärkideks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja ühiskondliku mõju suurendamine Eestis. Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, kes kasutavad oma sihi saavutamiseks...