Eestvedajale

Praktiline abivahend kogu meeskonnale

Raportite koostamine on loogilise ülesehitusega „teekond“. Selle läbimise abil saab selgesõnaliselt kirjeldatud oma sihtrühma vajadusi ja nendega seotud vajalikke muutuseid. Samuti õnnestub meeskonnaga läbi rääkida eesmärgid positiivse mõju loomiseks ja nende saavutamiseks tarvilikud tegevused-väljundid-tulemused. Erinevate aastate raporteid saab omavahel võrrelda, seeläbi edasiminekuid ja võimalikke tagasilööke hinnata.

PILT 1

Algses pdf-formaadis koostasid raportid lisaks hulgale sotsiaalsetele ettevõtetele ka näiteks nii paljud Pärnu linnas tegutsevad vabaühendused, mitmed Sotsiaalkindlustusameti partnerid kui ka üle-eestilised noorteorganisatsioonid.

Kommunikatsiooni tööriist nagu varnast võtta!

Raporti abil saavad potentsiaalsed rahastajad ja teised partnerid kiire, piisavalt mitmekülgse ja ka inspireeriva ülevaate organisatsioonist. Samal otstarbel saab raportit kasutada ka näiteks vabatahtlike värbamisel ja meeskonna uute liikmete sisseelamise hõlbustamisel.

Kuna raporti koostamisel tehakse palju tööd nii materjali otsimise kui vormistamisega, saab vastavaid tekste ja pilte hiljem eraldi kasutades kõvasti aega kokku hoida, näiteks projektitaotluste koostamisel või oma veebilehe uuendamisel.

PILT 2

Raporti materjali (tekstid, pildid) saab kasutada nii tervikuna kui osadena teisteski kommunikatsioonikanalites. Näiteks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige YFU Eesti kasutas raporti koostamise käigus hoolega lihvitud ja argumenteeritud sõnastusi ka oma iga-aastases ajakirjas (lk 18).

Rahulolevamad eestvedajad, mõjusamad organisatsioonid!

Raportite koostamise suurimaks kasuks on võimalus vaadata eestvedajana ja meeskonnana peeglisse, mõtelda-vaielda-kokkuleppeid saavutada … ja seejärel organisatsioonis vajalikke muutuseid ellu viia, et oma eesmärkide saavutamine oleks inspireerivam ja sujuvam!

Maailmamuutjate register aitab organisatsioonidel raporteid koostada tehniliselt veelgi mugavamalt ja samas sisuliselt senisest põhjalikumalt.

PILT 3 (tervik)

Vasakul on näide Lasterikaste Perede Liidu kodulehest kuni aastani 2014. Paremal on näide organisatsiooni praegusest kodulehest. Eesti Lasterikaste Perede Liit ei olnud sõnastanud selgelt mõõdetavaid eesmärke. Seetõttu oli organisatsioonil palju küsimusi seoses sellega, mida ja kuidas enda kohta avalikkusele rääkida. Näiteks puudus kodulehel struktuur, mis oleks selgelt esitanud meeskonna konkreetsed sihid ja nende saavutamise eelduseks olevad tegevused. Just tulemuste ja mõju raporti koostamine oli eelduseks ka tänasele versioonile kodulehest, mis esitab info sihtrühma vajaduste ja nendega seotud organisatsiooni tegevuste kohta suure põhjalikkusega!

Soovid ka oma organisatsioonile tervikuna või mõnele tegutsemise suunale raportit?

Sel juhul loe lähemalt siit.