Maailmamuutjate register

Maailmamuutjate registri eesmärgiks on kaardistada ja avalikustada Eestis tegutsevate organisatsioonide poolt inimeste ja looduskeskkonna heaks loodavaid positiivseid muutuseid.

Maailmamuutjate registri aluseks oleva “maailmamuutjate börsi” ideed tutvustas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedaja Jaan Aps avalikkuse ees esmakordselt 2013. aasta sügisel TEDx Tartu konverentsil.

Maailmamuutjate registri aluseks oleva “maailmamuutjate börsi” ideed tutvustas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedaja Jaan Aps avalikkuse ees esmakordselt 2013. aasta sügisel TEDx Tartu konverentsil

Maailmamuutjate registri eesmärgid

  1. Eesti avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste (sh sotsiaalsete ettevõtete) ühiskondliku eesmärgi, tulemuste ja mõju kohta on informatsioon nii rahastajatele kui teistele osapooltele internetis ühes kohas kättesaadav.
  2. Vastav informatsioon on asjakohane, regulaarselt uuendatav, atraktiivses formaadis ja üle kontrollitud.
  3. Iga oma informatsiooni avaldamises osaleva vabaühenduse võimekus seada selgeid eesmärke, hinnata oma mõju ja paista silma (nt annetajate hulgas) tõuseb.
  4. Vabaühenduste rahaliste ja mitterahaliste toetajate otsuste tegemisega seotud halduskoormus väheneb, otsuste kvaliteet paraneb ja mõju seeläbi kasvab. Kahaneb ka vabaühenduste halduskoormus: iga-aastases tegevusaruandes on võimalik viidata raportile. Sisuliselt moodustub Ettevõtjaportaaliga („Äriregistriga“) paralleelne Maailmamuutjate register.
  5. Oluliselt suurenevad võimalused vabaühenduste tegevuse analüüsiks ja tulemuste rakendamisel praktikas: tulemuste ja mõju statistika, valdkondadesisesed võrdlused, lünkade ja dubleerimiste märkamine, koostööpartnerite leidmine ja koalitsioonide moodustamine.
  6. Kõik lahenduse loomise ja haldamisega seotud edulood ning õppetunnid on vabavara. Lahenduse olemasolu annab tugeva baasi pidevaks ühiskondliku mõju alaseks arendustööks nii toetajate, mõttekodade, konsultantide kui vabaühenduste endi poolt.

Loe lähemalt oma võimaliku kasu ja koostöövõimaluste kohta, kui oled ise ühiskondliku eesmärgiga organisatsiooni eestvedaja või nende rahastaja-toetaja.

Soovid teha koostööd? Võta ühendust: Jaan Aps, SEV-i juhatuse esimees, jaan(at)sev.ee

Veebilahenduse väljatöötamise kaasrahastaja on Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

PILT 5