Kontakt

Maailmamuutjate registrit (maailmamuutjad.ee) haldab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV). Igas raportis sisalduva info õigsuse ja ajakohasuse eest vastutab täielikult organisatsioon, kelle tegevust raport kajastab.

Kontakt: Jaan Aps, SEVi juhatuse esimees, jaan(at)sev.ee

 

Miks just SEV Maailmamuutjate registri loomise algatas?

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku põhikirjaline eesmärk on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis. Miks siis seame sihiks kõigi ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonide mõju kaardistamise?

  1. aastal SEV-i asutades oli algusest peale selge, et iga sotsiaalne ettevõte peab olema võimeline:
  • selgelt sõnastama oma ühiskondlikke (“sotsiaalseid”) eesmärke;
  • jälgima, kuidas eesmärkide saavutamine sujub;
  • kommunikeerima oma tulemusi (st saavutusi ja õppetunde).

Sotsiaalsete ettevõtete olemasolu ainuke mõte seisnebki ju ühiskondliku heaolu suurendamises. (Lisandväärtuseks on muidugi ka Eesti majandusarengusse panustamine ettevõtlustulu teenimise ja töökohtade loomise kaudu).

SEV on alates 2013. aastast aidanud sotsiaalsete ettevõtete poolt loodud positiivseid muutuseid tutvustada nn “tulemuste ja mõju kommunikatsiooniraportite” abil. Need annavad tabelite, skeemide ja kogemuslugude abil standardiseeritud ülevaate iga organisatsiooni sihtrühmade vajadustest ja nende heaks saavutatud muutustest.

PILT 6

Näide aastatel 2013-2016 enne Maailmamuutjate registri loomist koostatud raportite formaadist

Meie senised kogemused on näidanud, et samasugune lahendus võib hästi sobida kõigile maailmamuutjatele.

Sõltumata oma tegevuse jaoks ressursside kaasamise viisist (ettevõtlus, projektirahastus, annetused, vabatahtlik töö jne) peab iga ju avalikes huvides tegutsev organisatsioon seadma oma sihte ja hindama tulemusi sarnase konkreetsuse ja läbipaistvusega.

Maailmamuutjate registri loomisel oleme raportite koostamise metoodikat veelgi edasi arendanud, lihtsustades nii raportite koostamist kui ka sarnaste eesmärkidega organisatsioonide tulemuste võrdlemist ning üksteiselt õppimist.